Gói cước gọi và data

Gói cước gọi và data Danh sách với 71 đăng ký 3g/4g viettel đang được quan tâm nhiều nhất.

 • 360N

  3,600,000 ₫

  Data: 1800GB/360 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 360 ngày + Miễn phí 1800 phút gọi ngoại mạng/ 360 ngày ( 150 phút/ 30 ngày) ngoại mạng

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 360N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 180N

  1,800,000 ₫

  Data: 900GB/180 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 180 ngày + Miễn phí 900 phút gọi ngoại mạng/ 180 ngày ( 150 phút/ 30 ngày) ngoại mạng

  HSD: 180 ngày

  Soạn: 180N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V12SV

  1,440,000 ₫

  Data: 720 GB/360 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút suốt 12 tháng + Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/ tháng ( 300 phút/ 12 tháng) ngoại mạng

  HSD: 360 ngày

  Soạn: V12SV 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12V120

  1.440.000 đ

  Data: 720GB/360 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Dưới 20 phút(Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng) + 600 phút(50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày) ngoại mạng

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12V120 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 90N

  900,000 ₫

  Data: 450GB/90 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 90 ngày + Miễn phí 450 phút gọi ngoại mạng/ 90 ngày ( 150 phút/ 30 ngày) ngoại mạng

  HSD: 90 ngày

  Soạn: 90N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V6SV

  720,000 ₫

  Data: 360GB/180 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng + Miễn phí 50 phút ngoại mạng ngoại mạng

  HSD: 180 ngày

  Soạn: V6SV 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6V120

  720.000 đ

  Data: 360GB/180 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Dưới 20 phút + 300 phút (50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày) ngoại mạng

  HSD: 180 ngày

  Soạn: 6V120 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6ST120

  720.000 đ

  Data: 168GB/156 ngày

  HSD: 156 ngày

  Soạn: 6ST120 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6GLI90

  540,000 ₫

  Data: 6GB/6 tháng

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí các cuộc gọi nội mạng 20 phút suốt 6 tháng + 30 phút ngoại mạng/trong 6 tháng ngoại mạng

  HSD: 6 tháng

  Soạn: 6GLI90 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6KTM90

  540,000 ₫

  Data: 2GB/6 tháng

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí nội mạng + 50 phút ngoại mạng/30 ngày ngoại mạng

  HSD: 6 tháng

  Soạn: 6KTM90 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V3SV

  360,000 ₫

  Data: 180GB/90 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút suốt 3 tháng + Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/ tháng ( 150 phút/ 3 tháng) ngoại mạng

  HSD: 90 ngày

  Soạn: V3SV 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 30N

  300,000 ₫

  Data: 150GB/30 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 30 ngày + Miễn phí 150 phút gọi ngoại mạng/ 30 ngày ngoại mạng

  HSD: 30 ngày

  Soạn: 30N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V200C

  200.000 đ

  Data: 120GB/30 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc ( giới hạn 1000p) + Miễn phí 100 phút ngoại mạng

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V200C 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V200K

  200.000 đ

  Data: 3.5GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V200K 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST200

  200.000 đ

  Data: 60GB (2Gb/ ngày)/30 ngày

  Miễn phí:nội mạng < <20p + 100 phút ngoại mạng

  HSD: 30 ngày

  Soạn: ST200 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V199

  199,000 ₫

  Data: 180GB/30 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút + Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng ngoại mạng

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V199 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • F190

  190.000 đ

  Data: 9GB/30 ngày

  Miễn phí:nội mạng < 10 phút + 100 phút ngoại mạng

  HSD: 30 ngày

  Soạn: F190 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V150K

  150,000 ₫

  Data: 2.5GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V150K 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST150

  150.000 đ

  Data: 28GB/28 ngày

  HSD: 28 ngày

  Soạn: ST150 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V150

  150.000 đ

  Data: 120GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V150 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết

Bạn đang xem danh mục Gói cước gọi và data đã có hơn 198055 lượt xem. Mức độ quan tâm: Phổ biến. Bạn có thể chia sẻ chuyên trang đăng ký 4g viettel shopviettel.com.vn để mọi người biết đến nhiều hơn.

Mã MD5 của Gói cước gọi và data: c5300b1d638f7a2a96c33064d579ea84