BẤM VÀO ĐÂY Viettel.vn/dang-nhap để kiểm tra Ưu Đãi Khuyến Mãi dành riêng cho thuê bao của bạn!

Hướng dẫn cách đăng ký 4G Viettel năm ưu đãi data siêu khủng với tốc độ cao

Hướng dẫn cách đăng ký 4G Viettel năm ưu đãi data siêu khủng với tốc độ cao. Danh sách với 22 đăng ký 3g/4g viettel đang được quan tâm nhiều nhất.

 • 360N

  3,600,000 ₫

  Data: 1800GB/360 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 360 ngày + Miễn phí 1800 phút gọi ngoại mạng/ 360 ngày ( 150 phút/ 30 ngày) ngoại mạng

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 360N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST12SV

  1,440,000 ₫

  Data: 1080 GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: ST12SV 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12eST120

  1.440.000 đ

  Data: 336GB/336 ngày

  HSD: 336 ngày

  Soạn: 12eST120 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V12SV

  1,440,000 ₫

  Data: 720 GB/360 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút suốt 12 tháng + Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/ tháng ( 300 phút/ 12 tháng) ngoại mạng

  HSD: 360 ngày

  Soạn: V12SV 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12V120

  1.440.000 đ

  Data: 720GB/360 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Dưới 20 phút(Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng) + 600 phút(50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày) ngoại mạng

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12V120 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST12H

  1,080,000 ₫

  Data: 720 GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: ST12H 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12ST90N

  1.080.000đ

  Data: 1,440GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12ST90N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12F90

  1.080.000 đ

  Data: 5GB/360 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Dưới 10 phút + 15 phút/ 30 ngày ngoại mạng

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12F90 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • D900

  900.000đ

  Data: 84GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: D900 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST12S

  840,000 ₫

  Data: 360GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: ST12S 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12ST60N

  720.000đ

  Data: 720GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12ST60N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • D500

  500.000đ

  Data: 48GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: D500 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12KTM50

  600,000 ₫

  Data: 1224 GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12KTM50 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12XL50

  600,000 ₫

  Data: 60GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12XL50 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12GLI50

  600,000 ₫

  Data: 1224 GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12GLI50 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12DCN50

  600,000 ₫

  Data: 100 GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12DCN50 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12DLK50

  600,000 ₫

  Data: 100GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12DLK50 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12GLI90

  1,080,000 ₫

  Data: 720 GB/360 ngày

  Miễn phí:nội mạng < 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng + 50 phút ngoại mạng/30 ngày ngoại mạng

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12GLI90 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12KTM90

  1,080,000 ₫

  Data: 720 GB/360 ngày

  Miễn phí:nội mạng < 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng + 50 phút ngoại mạng/30 ngày ngoại mạng

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12KTM90 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12DLK90

  1,080,000 ₫

  Data: 720 GB/360 ngày

  Miễn phí:nội mạng < 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng + 50 phút ngoại mạng/30 ngày ngoại mạng

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12DLK90 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
TOP 5 GÓI ĐĂNG KÝ NHIỀU