Gói cước Thoại

Gói cước Thoại Danh sách với 15 đăng ký 3g/4g viettel đang được quan tâm nhiều nhất.

 • N100

  100,000 ₫

  Data: 0/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: N100 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • T100

  100.000đ

  Data: Gọi nội mạng miễn phí 500 phút + gọi ngoại mạng miễn phí 50 phút/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: T100 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • MP90

  90,000 ₫

  Data: 0/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: MP90 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V79N

  79,000 ₫

  Data: 0/30 ngày

  Miễn phí:nội mạng < 500 phút gọi nội mạng + 100 phút gọi ngoại mạng ngoại mạng

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V79N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • MP70

  70,000 ₫

  Data: 0/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: MP70 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • MP50

  50.000 đ

  Data: 0GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: MP50 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V35

  35,000 ₫

  Data: 0/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V35 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • MP30

  30,000 ₫

  Data: 0/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: MP30 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V20

  20,000 ₫

  Data: 0/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V20 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • T7P

  7,000 ₫

  Data: 0/7 ngày

  HSD: 7 ngày

  Soạn: T7P 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • T5P

  5,000 ₫

  Data: 0/1 ngày

  HSD: 1 ngày

  Soạn: T5P 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V5

  5,000 ₫

  Data: 0/1 ngày

  HSD: 1 ngày

  Soạn: V5 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V3K

  3,000 ₫

  Data: 0/1 ngày

  HSD: 1 ngày

  Soạn: V3K 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V2K

  2,000 ₫

  Data: 0/1 ngày

  HSD: 1 ngày

  Soạn: V2K 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V1K

  1,000 ₫

  Data: 0/1 ngày

  HSD: 1 ngày

  Soạn: V1K 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết

Bạn đang xem danh mục Gói cước Thoại đã có hơn 198055 lượt xem. Mức độ quan tâm: Phổ biến. Bạn có thể chia sẻ chuyên trang đăng ký 4g viettel shopviettel.com.vn để mọi người biết đến nhiều hơn.

Mã MD5 của Gói cước Thoại: 21405e0026b83ad2174e61b7c38b44e7