Gói cước 3G/4G theo tỉnh thành cho thuê bao Viettel

Gói cước 3G/4G theo tỉnh thành cho thuê bao Viettel. Danh sách với 255 gói cước đăng ký 3g/4g viettel đang được quan tâm nhiều nhất.

 • 360N

  3,600,000 ₫

  Data: 1800GB/360 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 360 ngày + Miễn phí 1800 phút gọi ngoại mạng/ 360 ngày ( 150 phút/ 30 ngày) ngoại mạng

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 360N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 180N

  1,800,000 ₫

  Data: 900GB/180 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 180 ngày + Miễn phí 900 phút gọi ngoại mạng/ 180 ngày ( 150 phút/ 30 ngày) ngoại mạng

  HSD: 180 ngày

  Soạn: 180N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST12SV

  1,440,000 ₫

  Data: 1080 GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: ST12SV 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12eST120

  1.440.000 đ

  Data: 336GB/336 ngày

  HSD: 336 ngày

  Soạn: 12eST120 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V12SV

  1,440,000 ₫

  Data: 720 GB/360 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút suốt 12 tháng + Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/ tháng ( 300 phút/ 12 tháng) ngoại mạng

  HSD: 360 ngày

  Soạn: V12SV 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12V120

  1.440.000 đ

  Data: 720GB/360 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Dưới 20 phút(Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng) + 600 phút(50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày) ngoại mạng

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12V120 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST12H

  1,080,000 ₫

  Data: 720 GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: ST12H 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12ST90N

  1.080.000đ

  Data: 1,440GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12ST90N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12F90

  1.080.000 đ

  Data: 5GB/360 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Dưới 10 phút + 15 phút/ 30 ngày ngoại mạng

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12F90 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • CR999

  999.000 đ

  Data: 3GB/10 ngày

  HSD: 10 ngày

  Soạn: CR999 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • D900

  900.000đ

  Data: 84GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: D900 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 90N

  900,000 ₫

  Data: 450GB/90 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 90 ngày + Miễn phí 450 phút gọi ngoại mạng/ 90 ngày ( 150 phút/ 30 ngày) ngoại mạng

  HSD: 90 ngày

  Soạn: 90N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST12S

  840,000 ₫

  Data: 360GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: ST12S 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST6SV

  720,000 ₫

  Data: 720 GB/180 ngày

  HSD: 180 ngày

  Soạn: ST6SV 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 12ST60N

  720.000đ

  Data: 720GB/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: 12ST60N 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • V6SV

  720,000 ₫

  Data: 360GB/180 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng + Miễn phí 50 phút ngoại mạng ngoại mạng

  HSD: 180 ngày

  Soạn: V6SV 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6V120

  720.000 đ

  Data: 360GB/180 ngày

  Miễn phí:nội mạng < Dưới 20 phút + 300 phút (50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày) ngoại mạng

  HSD: 180 ngày

  Soạn: 6V120 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • 6ST120

  720.000 đ

  Data: 168GB/156 ngày

  HSD: 156 ngày

  Soạn: 6ST120 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • UMAX300

  600.000đ

  Data: 30GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: UMAX300 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST6H

  540,000 ₫

  Data: 360GB/180 ngày

  HSD: 180 ngày

  Soạn: ST6H 0989016309 gửi 9123

  Chi tiết

Bạn đang xem danh mục Gói cước 3G/4G theo tỉnh thành cho thuê bao Viettel đã có hơn 255 lượt xem. Mức độ quan tâm: Trung bình. Bạn có thể chia sẻ chuyên trang đăng ký 4g viettel shopviettel.com.vn để mọi người biết đến nhiều hơn.

Mã MD5 của Gói cước 3G/4G theo tỉnh thành cho thuê bao Viettel: 673fb8014ed4a63f85a78f21c71f181f